LIIKKUMISEN APUVÄLINEET


Liikunnan erilaiset apuvälineet mahdollistavat tasavertaisen osallistumisen myös pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille. Liikuntaan tarkoitetut apuvälineet poikkeavat käytön osalta arjessa tarvittavista apuvälineistä. Esimerkiksi pyörätuoli voi olla tehty pelkästään jotakin pallopeliä varten, jolloin tuoli on ominaisuuksiltaan aivan erilainen, kuin arkikäyttöön tehty tuoli. On olemassa vammaispalveluasetus (1987), jonka perusteella vaikeavammainen tai pitkäaikaissairas on oikeutettu saamaan korvausta myös vapaa-ajan toiminnoissa käytettävien apuvälineiden hankinnassa. Soveltavan liikunnan apuvälineitä on myös mahdollista tehdä itse omista ideoista. Liikunnan apuvälineitä voi ostaa itselle, mutta ennen hankintaa kannattaa kokeilla välineitä. Niitä voi lainata tai vuokrata koekäyttöön:

SOLIA – Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta. Heiltä voit pyytää opastusta tai neuvontaa liikunnan apuvälineiden kokeiluun tai oman välineen hankintaan. SOLIA vuokraa monenlaisia välineitä niin talvi- kesä- kuin sisäliikuntakäyttöönkin. Välineet sopivat pääasiassa aikuisille ja itsenäisesti liikkuville henkilöille.

http://www.vammaisurheilu.fi/palvelut/solia

MALIKE – Matkalla Liikkeelle Keskelle Elämää. Heiltä saa ideointia, ohjausta ja neuvontaa liikunnan apuvälineiden soveltuvuudesta ja hankinnasta. Heidän vuokraamostaan voi vuokrata välineitä, jotka sopivat pääasiassa lapsille ja vaikeavammaisille, joitain välineitä on myös aikuisille ja itsenäisesti liikkuville. MALIKE järjestää tapahtumia, kursseja ja koulutuksia perheille, joiden lapsille on haasteita liikkumisessa.

http://www.malike.fi/

Pajulahden liikuntakeskuksella on oma soveltavan liikunnan välinevuokraamo. He antavat myös henkilökohtaista liikunta ja liikunnan apuvälineneuvontaa.

http://vanha.pajulahti.com/soveltava-liikunta/v–linevuokraamo

Oman kunnan liikuntatoimelta kannattaa kysyä, onko heillä vuokrattavissa/lainattavissa soveltavan liikunnan välineitä.