SOVELTAVAA LIIKUNTAA KUNNISSA


Kuntien perustehtävänä on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja luoda liikuntalain velvoittamana edellytykset soveltavan liikunnan järjestämiseen. Kunnat ovatkin suurimpia soveltavan liikunnan järjestäjiä Suomessa. Yleensä kunnan liikunta-, sosiaali – ja terveystoimi koordinoivat ja järjestävät yhteistyössä soveltavaa liikuntaa. Kunta tekee myös yhteistyötä liikunnan järjestämiseksi paikallisten urheilu- ja liikuntaseurojen sekä vammaisyhdistysten kanssa.

Liikuntatoimi järjestää soveltavan liikunnan ryhmiä ja on mukana keskeisessä roolissa kunnassa tapahtuvissa kehityshankkeissa, joiden tavoitteena on parantaa erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa. Yleisimmät liikuntamuodot ovat vesiliikunta, kuntosali ja palloilu, mutta lajit voivat vaihdella suuresti kunnittain.

Sosiaali- ja terveystoimi järjestää soveltavaa liikuntaa lasten päivähoidossa. He ovat vastuussa laitoksissa järjestettävästä soveltavasta liikunnasta sekä avokuntoutuksen piirissä tapahtuvasta kuntouttavasta liikunnasta.

Kannattaa olla yhteydessä oman kunnan liikunta-, sosiaali- tai terveystoimeen, kun tarvitsee tietoa soveltavan liikunnan mahdollisuuksista omassa kunnassa. Kunnilla on oma henkilö, joka vastaa soveltavan liikunnan järjestämisestä tai ainakin henkilö, joka tietää, mikä seura tai yhdistys järjestää oman kunnan alueella soveltavaa liikuntaa.