Kuljetukset ja avustukset


Kunta järjestää kuljetuspalvelua henkilöille, joilla toimintakyvyn heikkeneminen aiheuttaa henkilölle erityisiä vaikeuksia liikkumisessa niin, ettei hän voi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalvelu myönnetään sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain perusteella. Kuljetuspalveluasioissa auttaa kunnan vammaispalveluyksikkö.