Neuroliikkujan erityispiirteet


Aivot, selkäydin sekä selkäydinhermot muodostavat hermostollisen järjestelmän. Yhdessä nämä kontrolloivat sekä liikuttavat elimistöä ja vartaloa. Neurologisessa sairaudessa jokin osa hermostollisessa järjestelmässä on vioittunut tai ei toimi kunnolla. Tällöin ongelmia voi tulla liikkumiseen, puhumiseen, nielemiseen, hengittämiseen, oppimiseen, muistamiseen, aisteihin tai mielialaan.

Neurologisia sairauksia on suuri vaihteleva kirjo, joten niiden oireet ja vaikutus liikkumiseen on hyvin erilaista. Tasapainovaikeuksia on havaittavissa kaikilla muilla neurologisen sairauden omaavilla henkilöillä paitsi migreeniä, epilepsiaa ja narkolepsiaa sairastavilla henkilöillä. Lihasheikkoutta esiintyy aivoverenkiertohäiriötä, lihastautia ja multippeliskleroosia sairastavilla henkilöillä. Tuntopuutoksia on aivoverenkiertohäiriötä ja multippeliskleroosia sairastavilla henkilöillä. Lii-kunnan hitautta esiintyy aivoverenkiertohäiriötä, muistisairautta, multippeliskleroosia ja Parkinsonin tautia sairastavilla henkilöillä. Ei siis tarvitse järjestää liikuntaryhmiä diagnoosin mukaan, vaan voi järjestää ryhmiä esimerkiksi toimintakyvyn mukaan.

 

Monien oireiden joukosta esitelty muutama spesifi oire, joita neurologisissa sairauksissa voi esiintyä:

Ataksia: Tahdonalaisten lihasten häiriö, joka ilmenee hapuiluna. 

Spastisuus: Spastisuudella tarkoitetaan lihaksen epänormaalisti kohonnutta tonusta eli jänteyttä, joka vastustaa lihaksen venymistä liikenopeuden kasvaessa tai kun tietty liikenopeus tai nivelkulma ylitetään. Mitä nopeammin liikkeen yrittää suorittaa sitä voimakkaampi lihaksen vastus on. Usein venyttäessä lihaksessa tuntuu selvä liikkeen takertuminen.   

Tremor eli vapina: Tremor on yleinen oire esimerkiksi Parkinsonin tautia sairastavalla. Tyypillisesti vapina alkaa ensi toispuoleisesti. Taudin edetessä se saattaa muuttua molemminpuoliseksi. Käsien ja jalkojen lisäksi vapinaa voi myös ilmetä kielessä tai alaleuassa. 

Rigiditeetti: Lihasjänteyden kasvu, ilmenee tasaisena vastuksena raajaa taivutettaessa.