MATERIAALIPANKKI


Neuroliikkujahankkeen julkaistut opinnäytetyöt:

Kallionpää E. & Sorjonen M. ”Mä haluisin…mennä harrastamaan jotain urheilua!” : neurologisesti sairastuneiden tai vammautuneiden nuorten kokemuksia liikunnan harrastamisesta. 2015.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015121320457

 

Kilkki M. Liikuntatoiminnan kehittäminen ”neuroliikkujille” : liikuntaseurojen kokema yhteistyön ja koulutuksen tarve lajinsa soveltamisessa. 2015.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015082614138

 

Asukas E-M. Neuroliikkujien kokemuksia liikuntaneuvonnasta. 2015.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015061513360

 

Kosmidis T. & Tarkiainen P. Kasarminlahti kaikille : ulkoilureitin esteettömyyskartoitus. 2015.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015121420561

 

Lehtokannel H. & Tolonen H. ”Emmää jaksa…mää nukun nyt!” : narkolepsiaa sairastavien kokemuksia liikunnan harrastamisesta. 2015.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015121621020

 

Korpinen E. & Mäkelä S. Kestävyyskuntoa AVH-kuntoutujille : muuttaako ohjattu harjoittelu kävelymatkan pituutta?. 2015.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015082114076

 

Eskeli J. & Vuorio L. Kaikille soveltuvat tilat liikunnan mahdollistajana: uimahalliympäristön esteettömyyskartoitus. 2014.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014121519721

 

 

Neuroliikkujahankkeen teemaseminaarien materiaalit:

Toropainen E. 2014. Neuroliikunnan terveysliikunnan tavoite

Toropainen E. 2014. Neuroliikkujapolun toimijoiden yhteistyön edellytykset

Tauluniemi A. 2015. Neuroliikkujan liikkumisesta tottumus – vahvistusta liikuntaneuvonnan ja liikuntaryhmien ohjauksen taitoihin

Romberg A. 2014. Neurologiset sairaudet ja liikunta

Paltamaa J. 2014. ICF ja asiakaslähtöinen toimintakyvyn arviointi

Heimo-Vuorimaa L. 2014. Oppiminen ja miten neurologinen sairaus vaikuttaa siihen

 

Nettisivuja:

www.adhd-liitto.fi

www.aivoliitto.fi

www.aivovammaliitto.fi

www.autismiliitto.fi

www.cp-liitto.fi

www.epilepsia.fi

www.lihastautiliitto.fi

www.migreeni.org

www.muistiliitto.fi

www.narkolepsia-fi.directo.fi

www.neuroliitto.fi

www.parkinson.fi

www.suomenmg-yhdistys.fi

www.tourette.fi

 

www.erityisliikunta.fi

www.liiku.fi/liiku/kunnille/rajattomasti-liikuntaa-turun-seu/

www.nv.fi/

www.soveli.fi

www.vammaisurheilu.fi

www.voimaavanhuuteen.fi