LIIKUNNAN VAIKUTUKSET


Terveysliikunnalla on kymmeniä myönteisiä vaikutuksia elimistön toimintoihin. Liikunta

  • parantaa kestävyyskuntoa
  • parantaa heikentynyttä sokeriaineenvaihduntaa
  • vahvistaa lihaksia ja luustoa
  • helpottaa stressinhallintaa
  • alentaa kohonnutta verenpainetta ja korkeaa kolesterolia sekä
  • vähentää ylipainoa

Liikunnalla voidaan myös ehkäistä sydän- ja verisuonisairauksia, tyypin 2 (aikuisiän) diabetesta ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Liikunnan avulla voidaan

  • kehittää tasapainoa
  • vähentää kaatumistapaturmia
  • edistää toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä

Kohtuullisesti kuormittava liikunta tehostaa elimistön puolustusreaktioita ja näyttäisi estävän virustauteja. Säännöllisellä liikunnalla on suotuisia vaikutuksia mielenterveyteen ja henkiseen hyvinvointiin. Liikunnan puute on yhteydessä huonoon unen laatuun ja päiväaikaiseen väsymykseen. Fyysisesti aktiiviset ihmiset hallitsevat stressin paremmin kuin vähän liikkuvat.

Harva sairaus on este liikunnan harrastamiselle. Kaikki liikunnan vaikutukset ovat hyvin tärkeitä neurologisesti sairastuneille henkilöille. Heillä liikunta ylläpitää ja mahdollisesti parantaa toimintakykyä. Liikunnalla pystytään vaikuttamaan myös kuntoutuksessa tyypillisten neurologisten sairauksien oireisiin kuten fatiikkiin, lihasheikkouteen, spastisuuteen, tasapainovaikeuksiin, hengitystoiminnan häiriöihin, virtsarakon ja suoliston toiminnan häiriöihin.

Neuroliikkujien kokemuksia liikuntaneuvonnasta, Asukas 2015. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015061513360

Terveyskirjasto http://www.terveyskirjasto.fi/